תקנון ראקינג ישראל

הבהרות: 
 

• ראקינג ישראל מציע לקהל הרחב מגוון אימונים פונקציונליים, אימוני אירובי, עיצוב, כוח ועוד.  
• מטרת התקנון היא להגדיר את יחסי הגומלין בין המתאמנים לבין ראקינג ישראל.
• התקנון נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לשני המינים.

• אין לראות בכל יעוץ כלשהו אשר ניתן למתאמנים ע"י מדריכי ראקינג ישראל - כייעוץ רפואי.
• ראקינג ישראל שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים בלוח האימונים בכל רגע נתון. לא יינתנו זיכויים/החזרים כספיים בעקבות שינויים בלו"ז.
• הצטרפותו של כל מתאמן לאימוני ראקינג ישראל, מהווה את הסכמתו לכל האמור בתקנון הנ"ל.
• אופן ההגעה לאימונים, היעדרויות והקפאות –
• הגעה לאימון מחייבת בהרשמה מראש.
• במידה והאימון המבוקש מלא, תתאפשר הרשמה לרשימת ההמתנה לאימון. ברגע שיתפנה מקום, יקבל המתאמן הודעת SMS (בהתאם לסדר ההרשמה להמתנה) שתאפשר לו לאשר את הרשמתו לאימון המבוקש. אפשרות זו תהיה זמינה לו למשך 20 דקות מרגע קבלת ההודעה. בתום 20 הדקות תועבר זכות הרישום לממתין הבא ברשימת ההמתנה.

• מתאמן שנרשם לאימון ערב (בין השעות 17:00-20:00) ונאלץ לבטל את הרשמתו יוכל לעשות זאת עד ל-24 שעות לפני האימון. מתאמן שנרשם לאימון בוקר (בין השעות 06:00-9:00) ונאלץ לבטל את הרשמתו יוכל לעשות זאת עד לשעה 20:00 של היום הקודם לאימון.
• לוח האימונים יפורסם ותתאפשר הרשמה עד לשבועיים מראש. 
• על המתאמן להגיע כמה דקות לפני האימון ע"מ להתארגן ולהתחיל את האימון בזמן.
• משך כל אימון – 50-60 דקות.
• ראקינג ישראל תאלץ לחייב מתאמנים אשר לא יבטלו את הרשמתם במועד הנדרש. החיוב יבוצע באופן אוטומטי במועד החיוב החודשי.
• ניתן להקפיא מנוי בתיאום עם הנהלת ראקינג ישראל, לתקופה מינימלית של 14 יום ומעלה.
• הצהרת בריאות – על כל מתאמן ראקינג ישראל חלה חובה לחתום על טופס הצהרת בריאות ולעדכן את הנהלת ראקינג ישראל בכל שינוי במצבו הבריאותי.
 
שימו לב: 
 
• ביטול אימון וזיכוי מלא בגין המנוי אפשרי בכל סוגי המנויים בהתראה של חודש מראש. עבור חודש ההתראה המתבקשת יגבה תשלום מלא.
 
• אמצעי תשלום וחלוקה לתשלומים –ניתן לשלם על מנוי באמצעות כרטיס אשראי, צ'ק או העברה בנקאית.
• חלוקת תשלומים (ללא ריבית והצמדה) תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או צ'ק באופן הבא:
• מנוי לחודש אחד בלבד - לא ניתן לחלק לתשלומים.
• מנוי רב חודשים - ניתן לחלק לתשלומים לפי כמות החודשים
 
נהלים וביטולים: 
 
1. מחירון ראקינג ישראל המפורסם באתר מכיל את סוגי המנויים המוצעים למתאמנים . מחירון זה מפרט את כמות השיעורים בכל מנוי, את התוקף שלו מיום הרכישה ואת עלותו הכוללת של המנוי.
 
2. אימון חד פעמי יתאפשר ללקוחות חדשים בהגעה ראשונה  ובתיאום טלפוני, לא תינתן אופציה להגיע כדרך קבע לאימונים על בסיס "אימון חד פעמי" – רכישת מנוי הינה חובה לכל מתאמן.
 
3. לא ניתן לחרוג מתוקפו של כל מנוי למעט הקפאות אשר אושרו מראש. ראקינג ישראל אינה גובה תשלום נוסף בגין הקפאות המנוי שאושרו. לא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית.
 
4. פעילות ראקינג ישראל תתבצע בכל מזג אוויר למעט מזג אוויר קיצוני אשר ייקבע ע"י צוות המאמנים ובכפוף להוראות בטיחות.
 
5. עלות אימון חד פעמי הינה 100-50 ₪. במידה ומתאמן רוכש בתום האימון מנוי, ייכלל האימון הנ"ל במסגרת הרכישה ולא תיגבה בגינו עלות נוספת, כל עוד המנוי נרכשו בטווח זמן של שבוע מהאימון החד פעמי.
 
6. ביטול מנוי שנתי יתאפשר בהתראה של חודש מראש שעבורו יגבה תשלום מלא. 
 
7. לחיילים בשירות סדיר תינתן הנחה בגובה 10% על מנוי (לא כולל שיעור ניסיון). ההנחה מותנית בהצגת חוגר בתוקף.
 
8. למתאמנים מתחת לגיל 30, אשר הינם סטודנטים במוסד אקדמאי מוכר, תינתן הנחה בגובה 10% על מנוי (לא כולל שיעור ניסיון). ההנחה מותנית בהצגת תעודת סטודנט תקפה.
 
יתכנו שינויים/ עדכונים בתקנון. 
לראקינג ישראל הזכות לערוך שינויים בכל עת.
תקנון ומחירון מעודכנים ימצאו בכל עת באתר ראקינג ישראל.